Uitslag enquête

Online Senioren

Een week geleden hebben jullie van ons een enquête toegestuurd gekregen over de online schaakactiviteiten.
Daar hebben jullie veel en snel op gereageerd. Daar zijn we erg blij mee en wij willen op onze beurt dan ook snel de resultaten met jullie delen.

Belangrijkste conclusie
Duidelijk blijkt hier dat er een voorkeur is om de blitztoernooien te spelen met increment.
Op basis van de reacties worden met ingang van komende week de Blitztoenooien op maandag en woensdag gespeeld met tempo 5+2.

Algemene indruk van het online schaken

Duur en tempi van de toernooien

Langer tempo

Andere voorstellen die binnengekomen zijn, zijn langere speeltijden voor de jeugd.
Naar de jeugdleden is hierover een mail gestuurd, maar tot nu toe zijn er nog niet veel reacties binnen. Een optie is om in het weekend toernooitjes met langer tempo te organiseren.

Ontvangen feedback

Maandagavond rapid
Over het algemeen is men tevreden over de rapid.
Een aantal opmerkingen is hier nog over binnengekomen.
– Sommigen willen 2 of 3 rapid partijen op de maandagavond.
– Sommigen vinden het tempo van de rapid te lang voor online spelen en geven de voorkeur aan blitz.
Meerdere rapid rondes spelen vormt op dit moment een te grote logistieke inspanning voor de organisatie.
En door na de rapid nog een blitztoernooi te spelen denken we beide groepen goed te bedienen.

We kijken naar mogelijkheden om in het weekend toernooien met langer tempo te organiseren.

Diepteanalyse van partij door één van de deelnemers
Leuk idee. Als iemand een partijanalyse instuurt kunnen wij die plaatsen. Ze kunnen ook in het forum geplaatst worden

Meer stemschaak
We zien een aantal trouwe deelnemers aan het stemschaken. Er ontstaat ook meer discussie in de teamchat. We gaan met meer clubs contacten leggen en die uitdagen voor stemschaakpartijen.

Meer daily matches tegen andere clubs 1 zet per 3 dagen
Net als boven genoemd gaan we ook meer matches tegen andere clubs organiseren zoals nu loopt tegen Mid-Fryslan.

Online lessen
Er zijn inmiddels online lessen gestart voor de jeugd. Hierover kwamen nog wat vragen over binnen. Bij interesse hiervoor kun je je hier aanmelden.
Ook zijn er vragen gekomen over lessen voor senioren. Dat is een leuk idee. Als iemand interesse heeft om dit te gaan doen, horen wij dat graag. Dan gaan we de animo polsen.

Fair play
Bij online schaken zijn er altijd vragen over fair play. Ook zijn er in de enquête wat opmerkingen over geplaatst.
Wij kunnen niet anders dan de regels van chess.com hierbij volgen. Chess.com monitort actief op fair play.
Daarom hebben we een forumbericht hierover geplaatst, met vervolglinkjes over de regels en de gevolgen van overtreden hiervan.
Ook de KNSB heeft hier een bericht over geplaatst na incidenten bij de KNSB toernooien:

“De laatste tijd constateren wij dat er regelmatig sprake is van vals spel. Om dit tegen te gaan bij onze toernooien, wordt het verplicht dat wij de echte naam van een speler kennen. Als een speler de echte naam niet gepubliceerd wil zien, dan respecteren we dit, maar wij willen de echte naam weten zodat we een schorsing voor alle accounts van de valsspeler door kunnen voeren.”

Lijst met vertaling van online naam naar de werkelijke naam
Dit is opgepakt door het bestuur.

Schaakvarianten
Er is een opmerking binnengekomen over schaakvarianten. Dit idee zullen we onthouden voor toekomstige evenementen.
Graag wijzen we ook op de mail die Raymond heeft doorgestuurd over de VAS variantentoernooien op de zaterdagavond voor SGA-clubs.

Correspondentieschaak
In het algemeen is men tevreden over het toernooi. Interessante opmerkingen over het maken van grotere groepen en het laten doorgaan van 2 spelers naar de volgende ronde. Dat zullen we meenemen voor de volgende keer.
Er zijn wat ideeën gekomen over andere toernooi instellingen, die echter geen mogelijkheid zijn op Chess.com. Ook de indeling in groepen gaat automatisch, volgens de Chess.com ratings van de spelers.
Meer over correspondentietoernooien op Chess.com.

Communicatie
Over het algemeen zijn jullie tevreden over de communicatie. Er is ook wel feedback gekomen over frequentie van de mails en het kwijtraken van het overzicht.
Om dit te verbeteren willen we meer op vaste momenten mails gaan versturen, en mensen de mogelijkheid te geven om door te geven als ze een mail voor een activiteit niet meer willen ontvangen.

1 thought on “Uitslag enquête

  1. Het doet mij plezier om in de resultaten te zien wat ik al vermoedde: de meerderheid verkiest snelschaken MET increment.
    Daarom hoop ik dat we in de toekomst (ook) met increment gaan snelschaken?
    Eigenlijk zouden we ook moeten weten hoeveel snelschakers volledig gaan afhaken als er wel met increment gaat worden gespeeld. Maar dat is helaas niet gevraagd in de enquete. Als de tegenstandrs van increment echt gaan afhaken dan kan er voor hen misschien een apart toernooi (zonder increment) worden georganiseerd terwijl de meerderheid met increment gaat snelschaken.

Comments are closed.