Hervatting Clubavonden (Corona Update 17 mei)

Aankondiging Senioren

Beste leden,

Dinsdag 11 mei heeft het kabinet een tweede stap met mogelijke versoepelingen aangekondigd. De definitieve beslissing over deze versoepelingen wordt genomen op 17 mei, waarna deze dan gelden vanaf 19 mei. Voorwaarde is wel dat de cijfers en statistieken over de corona pandemie een positief beeld geven en dat lijkt inderdaad eindelijk de goede kant op te gaan.

De schaakbond is van mening dat deze versoepelingen de ruimte geven aan schaakverenigingen

om de interne competitie weer op te starten. Uiteraard kunnen de clubavonden alleen worden hervat als daaraan de nodige voorwaarden worden gesteld. De voorwaarden die de schaakbond daarbij voor ogen heeft komen grotendeels overeen met de wijze waarop wij begin dit jaar de clubavonden hebben georganiseerd.

Als het kabinet op 17 mei inderdaad een positief besluit neemt en de versoepelingen ook van toepassing zijn op het clubschaken, zal de schaakbond de voorwaarden/beperkingen nader uitwerken.

Omdat het op 24 mei tweede Pinksterdag is betekent dat, dat we vanaf 31 mei misschien weer een gewone clubavond voor de jeugd en de senioren kunnen organiseren. Dat is natuurlijk ook nog afhankelijk van het feit dat de gemeente de zalen van Annapark weer verhuurt. 

Zodra er meer duidelijk wordt laten we jullie dit weten via de mail en met een mededeling op de site van de schaakvereniging.

We hopen elkaar gauw weer te zien.

Bestuur schaakvereniging Almere