Afmelden Interne competitie

Graag een mail direct sturen naar: 

Volgens Artikel 9 van het Competitiereglement zoals vastgesteld op de ALV van 17 september 2018 dient men zich af te melden bij de competitieleider indien men verhinderd is op de clubavond te spelen.

Afmelden voor een Interne Competitieronde kan door:

  • Een email te sturen naar “”, uiterlijk tot 19h00 op de speelavond. De speler die zich afmeldt dient te verifiëren dat zijn afmelding door de Competitieleider is gelezen door middel van het meesturen van een “Leesbevestiging”. Bij twijfel dient de speler zich alsnog telefonisch af te melden, zie onder.
  • Op maandag bellen of sms’en tot uiterlijk 19h00 naar de mobiel van de Competitieleider: 06 2393 1761. NB: de competitieleider heeft alleen op maandag de mobiel aanstaan en berichten worden maximaal 3 dagen bewaard.
  • Schriftelijk op het uitslagenformulier dat tijdens elke speelavond uitgeprint wordt.
  • Mondeling, op de wedstrijdavond bij de competitieleider; de speler moet zich er van gewissen dat de gemelde afwezigheid door de competitieleider daadwerkelijk is genoteerd in de Presentielijst (excel).

Als je geen bevestigings mail van “” krijgt dan is de afmelding NIET doorgekomen. Bel dan op maandagavond vóór 19:45 het afmeldmobielenummer: 0623931761