Afmelden Interne Competitie

De snelste en eenvoudigste manier om je af te melden is een email te sturen naar: . Deze email moet je sturen uiterlijk op de competitieavond, vóór 19.00 uur! Als je geen bevestigingsmail van krijgt dan is de afmelding NIET doorgekomen. Bel dan op maandagavond vóór 19h45 de clubmobiel: 06 2393 1761.

Verdere regels staan in het Competitiereglement, zie hieronder.

Volgens Artikel 2.4 van het Competitiereglement zoals vastgesteld op de ALV van 26 september 2022 dient men zich af te melden bij de competitieleider indien men verhinderd is op de clubavond te spelen.

Indien men verhinderd is op de clubavond te spelen, dient men zich af te melden bij de Competitieleider op de volgende wijze:

  1. Een email te sturen naar , uiterlijk tot 19h00 op de speelavond. De speler die zich afmeldt dient te verifiëren dat zijn afmelding door de Competitieleider is gelezen; hij/zij ontvangt daartoe een leesbevestiging die automatisch wordt gestuurd per omgaande email. Indien geen leesbevestiging wordt ontvangen, dient de speler zich alsnog telefonisch af te melden, zie onder.
  2. Op maandag te bellen of sms’en tot uiterlijk 19h00 naar de clubmobiel van de Competitieleider: 06 2393 1761. De Competitieleider stuurt in geval van een sms per omgaande een sms-bericht van ontvangst. Indien de speler geen sms terug ontvangt, dient de speler zich alsnog telefonisch af te melden, zie onder. NB: de competitieleider heeft alleen op maandag de clubmobiel aanstaan en berichten worden maximaal 3 dagen bewaard.
  3. Door op het uitslagenformulier dat op elke speelavond uitgeprint wordt haar/zijn naam, en de data van de competitieavond(en) waarop de speler afwezig denkt te zijn te noteren.
  4. Door op de wedstrijdavond bij de Competitieleider zijn/haar afwezigheid mondeling te melden; de speler moet controleren dat de gemelde afwezigheid door de Competitieleider daadwerkelijk is genoteerd in de Presentielijst (excel).