Informatie Jeugdschaken

De Jeugd speelt elke maandag en donderdag avond van 18:45 tot 19:45. Het eerste half uur wordt lesgegeven, het tweede half uur wordt de interne competitie gespeeld. Naast de interne competitie nemen meerdere teams deel aan de externe competitie.


We werken nu met een wachtlijst voor de jeugd, want ondanks de 2de clubavond die we op donderdag opstarten in seizoen 2023-2024 zijn er nog steeds meer geïnteresseerden dan we kunnen plaatsen. Mocht je kind willen gaan schaken, dan kun je je via dit formulier aanmelden op de wachtlijst (kom aub niet zo maar naar een clubavond!). In principe geven we eerst plek aan de kinderen die het langst op de wachtlijst staan, maar daarnaast geven we wel waar mogelijk voorkeur aan kinderen waarvan de ouders bereid zijn les te geven, kinderen die al een hoog schaaknivea hebben (beoordeling jeugdcommissie) en terugkerende leden.

We nemen dan contact op zodra er plek is, of om een keertje langs te komen om wederzijds kennis te maken.

Voor vragen kan er ook met de jeugdleider contact opgenomen worden.


Op de club wordt les gegeven en competitie geschaakt. Over het algemeen volgen wij de schoolvakanties, dat wil zeggen tijdens de schoolvakanties wordt er niet geschaakt en ook op feestdagen is er geen jeugdschaken. De dagen waarop wordt geschaakt worden vermeld in de agenda op deze website ; dagen waarop niet wordt geschaakt worden ook mondeling aangekondigd.

Er zijn ook externe activiteiten: toernooien waar Almeerse schakers in teamverband of individueel aan mee kunnen doen. De data van externe toernooien worden opgenomen in het Jaarschema dat apart wordt rondgestuurd en op de website wordt geplaatst. Ook worden deze nog apart aangekondigd, hetzij mondeling, hetzij via email. Het adres en de route naar onze speellocatie is te vinden op deze pagina.

Les

Schaakles krijg je in een groepje van ongeveer 4 tot 8 kinderen van een jeugdbegeleider van de club. Dit gebeurt volgens het zogeheten stappensysteem.

Er zijn 6 stappen. Elke stap wordt afgesloten met een examen en (als je dat gehaald hebt) een diploma. Stap 1 en 2 duren elk ongeveer een jaar, vanaf stap 3 kan dat langer duren. Daarbij proberen we zo veel mogelijk ook op de individuele verschillen tussen de kinderen te letten, zodat diegenen die al wat verder zijn, of veel aanleg hebben, de mogelijkheid krijgen om sneller door te groeien, en dat er extra aandacht gegeven wordt aan diegenen die wat meer moeite met de lesstof hebben. 

Let wel dat het vanaf stap 2 belangrijk is dat de kinderen kunnen lezen en schrijven, vandaar dat wij voor nieuw instromende jeugdleden een minimum leeftijd van 6 jaar hanteren.