Online Schaakles Jeugd

English Translation below

I.v.m. COVID-19 beginnen we het seizoen 2020 – 2021 met de lessen online. Om de week zijn de kinderen op de club om 2 ronden te schaken en de andere week krijgen ze online les en spelen ze online tegen elkaar. In de jeugd agenda staat aangegeven wanneer welke groep (stap) les heeft. De online clubavond op de maandag ziet er dan zo uit:

 • 18:45 – online les
 • 19:20 – online schaaktoernooi
Online Schaaktoernooi

Voor het online schaaktoernooi maken we gebruik van Lichess, een gratis open source platform zonder reclame. Om mee te doen moet je zijn geregistreerd!

 • Als je nog geen account hebt moet je je (eenmalig) registreren op lichess.org/signup. Hierbij wordt alleen gevraagd naar een e-mail en het account is actief na het klikken op een link in de bevestigingsmail die wordt toegestuurd.
 • Om mee te kunnen doen moet je je (eenmalig) aanmelden voor het Schaakvereniging Almere Jeugd team via lichess.org/team/schaakvereniging-almere-jeugd:
  • Druk op de groene “Wordt Lid van het Team” knop
  • Geef in het bericht aub je volledige naam mee zodat we weten wie zich aanmeldt
  • Los de simpele schaakpuzzel op om te bewijzen dat je een mens bent
  • Verstuur het verzoek door op de blauwe “Wordt lid van het team” knop te drukken
  • Zodra we je verzoek hebben goedgekeurd wordt je toegevoegd
 • Om mee te spelen ga je na de les naar de toernooi pagina en meld je je aan voor het toernooi van die week
Online Lessen

Hieronder een korte uitleg over hoe deel te nemen aan de online lessen

 • Voor iedere lesgroep is een aparte lespagina beschikbaar, deze zijn ook vanuit het ‘Jeugd’ menu onder ‘Online Lessen’ te benaderen
 • We gebruiken voor de lessen onze eigen (gesloten) installatie van BigBlueButton, een open-source web-based video systeem.
 • Gebruik een recente webbrowser (bij voorkeur¬†Google Chrome) op een laptop of desktop (een smartphone of tablet kan maar raden we af).
 • Om deel te nemen vul je onderaan deze pagina je naam en de toegangscode in.
 • Zodra de sessie begint krijg je dit scherm:
 • Klik op de microfoon om deel te nemen met microfoon (zodat je vragen kan stellen).
 • De eerste keer kan je computer toestemming vragen om de microfoon te gebruiken, sta dit toe.
 • Je krijgt nu dit scherm voor een korte test van je geluid:
 • Spreek een paar woorden en controleer of je jezelf goed (en zonder echo hoort)
 • Druk op de groene knop om deel te nemen aan de les

Het kan zijn dat de les nog niet is begonnen, je krijgt dan een melding hiervan onder het inlogformulier. Blijf dan rustig op deze pagina wachten, zodra de les begint wordt je automatisch toegevoegd.


English Version

Due to COVID-19 we start the 2020 – 2021 season with online lessons. Every other week the children play chess at the club against each other and the alternating weeks they have online lessons and an online tournament. In the youth Calender it will be visible when which group’s (step’s) lessen takes place. The online club evening on Monday will look like this:

 • 18:45 – online lessons
 • 19:20 – online chess tournament
Online Chess Tournament

For the online chess tournament we use Lichess, a free and gratis open-source platform without advertisements. To participate you need to be registered!

 • (once) register via lichess.org/signup (in case you don’t have an account yet). You will only be asked for your e-mail address and the account is activated after clicking on the link in the confirmation e-mail you will receive.
 • (once) register as a member of the Schaakvereniging Almere Jeugd team via lichess.org/team/schaakvereniging-almere-jeugd:
  • Click on the green “Join Team” button
  • Please provide your full name in the message so that we know who is registering
  • Solve the simple chess puzzle to proof you’re a human
  • Submit the request by clicking the blue “Join Team” button
  • As soon as we have approved your request you will be a member
 • Visit the tournament page after the lesson and register for that week’s tournament
Online Lessons

Below a short explanation how to join a lesson:

 • Voor iedere lesgroep is een aparte lespagina beschikbaar, deze zijn ook vanuit het ‘Jeugd’ menu onder ‘Online Lessen’ te benaderen
 • For our online lessons we use our own (closed) instance of BigBlueButton, an open-source web-based web-based system.
 • Please use a modern web browser (preferably Google Chrome) on a laptop or desktop computer (using a smartphone or tablet is possible but we do not recommend that).
 • The trainer will share his screen and will be audible via the computer.
 • To participate, fill in your name and the access code on the form at the bottom of this page and submit the form.
 • As soon as the lesson starts you will see this screen:
 • Click on the microphone to participate with microphone (so that you can ask questions).
 • The first time your computer may ask for permission to access the microphone. Allow this to use join with microphone.
 • Next will be a popup to check your audio:
 • Say a few words and check whether you can hear yourself properly (and without echo)
 • Press the green ‘thumbs up’ button to join the lesson.

Please note that in case the lesson did not start yet, you will see a message informing you of that below the form. In that case, please stay on this page, you join automatically as soon as the lesson starts.