Afgelasting gehele seizoen SVA

Jeugd Senioren

Geachte Leden,

In navolging van de besluitvorming van de overheid en schaakbonden aangaande het covid-19 virus.

Kunnen wij als bestuur niets anders doen dan het voorbeeld volgen. En alle club activiteiten stoppen, dit houdt dus in dat het seizoen bij deze is beëindigd.

Wat nu precies de consequenties zijn kunnen we als bestuur nog niet overzien. Waarschijnlijk houd het in dat we pas na het zomerreces weer over kunnen gaan tot de normale gang van zaken mits de situatie het toelaat natuurlijk. 

Wij als bestuur begrijpen dat dit veel vragen oproept aangaande een tal van zaken. U kunt zich ten alle tijden met al uw vragen / zorgen wenden tot de secretaris en zullen we ervoor zorgdragen dat u z.s.m. te woord gestaan wordt.

Wij als bestuur zullen ons de komende tijd gaan beraden over de te nemen stappen en zullen u zo veel en goed mogelijk op de hoogte houden over de actuele stand van zaken aangaande onze vereniging.

Als allerlaatste willen u nog even wijzen op de onderstaande websites. Waar u alle actuele info kunt vinden aangaande het covid-19 virus.

Rivm 
Rijksoverheid
KNSB
Regionale Schaakbond Groot-Amsterdam

Wij wens u veel wijsheid en gezondheid toe in deze bijzondere tijden van onzekerheid.

En we hopen op een snel weerzien in goede gezondheid!

Met vriendelijke groet

Het bestuur S.V. Almere
Raymond van den Bos