Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 27 september 2021

Aankondiging Algemeen Senioren

Beste leden,

Hierbij nodigen we alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Schaakvereniging Almere.

Datum:       27 september 2021

Ontvangst:  20:00

Aanvang:   20:15

Locatie:      speellocatie S.V.Almere, Sas van Gentlaan 10-12, Almere

Agenda

De concept agenda voor deze vergadering:

 1. Opening van de vergadering
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststelling definitieve agenda
 4. Notulen van de ALV van 19 oktober 2020
 5. Jaarverslagen
  1. Senioren
  2. Jeugd
  3. Online
 6. Prijsuitreikingen Senioren & Online

  PAUZE
 7. Financiën
  1. Balans en jaarrekening 2020/2021
  2. Verslag Kascommissie
  3. Corona Restitutie Contributie 2020 – 2021
  4. Begroting seizoen 2021 – 2022
   1. Vaststelling reiskostenvergoeding
   2. Vaststelling beslissingsbevoegdheid bestuur buiten de begroting
   3. Vaststelling hoogte contributie
   4. Vaststelling begroting 2021 – 2022
 8. Decharge Bestuur 2020 – 2021
 9. Benoemingingen
  1. Bestuursleden: Voorzitter (herkiesbaar), Secretaris (niet herkiesbaar)
  2. Kascommissie: 1 lid aftredend en niet herkiesbaar
  3. Technische Commissie: 1 lid aftredend en niet herkiesbaar
 10. Wijzigingen Statuten en Reglementen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting van de vergadering

Conform de statuten wordt de agenda uiterlijk 2 weken voor de ALV met deze uitnodiging meegestuurd. Leden hebben tot 10 dagen voor de ALV om extra punten aan te dragen. De definitieve agenda wordt aan het begin van de ALV vastgesteld.De stukken voor de vergadering worden uiterlijk 1 week voor de vergadering toegestuurd.

Leden gezocht voor Bestuur en Commissies

Tijdens de ALV zullen volgens rooster een aantal functies worden (her)benoemd:

 • Voorzitter (herkiesbaar)
 • Secretaris
 • Lid Kascommissie
 • Lid Technische Commissie

Het bestuur roept geïnteresseerde leden op zich kandidaat te stellen voor deze functies bij een van de bestuursleden of via een bericht aan de secretaris via het contactformulier.

Waarom de ALV bijwonen?

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen de vereniging. Tijdens de ALV legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert de plannen en begroting voor het seizoen 2021 – 2022.

Corona

De ALV zal conform de richtlijnen van het RIVM plaatsvinden. Normaal zijn ca. 30 leden en bestuursleden aanwezig bij de ALV waardoor deze als een fysieke bijeenkomst op de club kan plaatsvinden. Uiteraard zal dit worden heroverwogen als de adviezen van het RIVM of andere instanties hier aanleiding toe geven. Laat het bestuur weten als je liever online de ALV bij wil wonen dan wordt dat ook opgezet.

Neem bij vragen aub contact op met het bestuur via het contactformulier.