jsva logo_120

Schoolschaken geannuleerd

Jeugd Senioren

Beste schaakliefhebbers, schoolleiders, leerkrachten, ouders en leerlingen,


U bent van ons gewend dat wij u rond deze tijd uitnodigen om deel te nemen aan het schoolschaaktoernooi dat wij ieder jaar organiseren voor alle basisschoolleerlingen uit Almere. Op 19 maart 2022 zou dit schaaktoernooi voor de 32e keer plaatsvinden.

Maar nu dat voorjaar voor de deur staat, zult u begrijpen dat het onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is om een grootschalig schaakevenement te organiseren. In ieder geval niet op een manier die kenmerkend is voor ons toernooi.

Hierbij moet u denken aan de massale opkomst van honderden enthousiaste jonge schakers en van tientallen leerkrachten die hun teams begeleiden en aan tribunes vol ouders, opa’s en oma’s.

Een klein legertje vrijwilligers maakt het goede verloop van het grootste schoolschaaktoernooi van Nederland mogelijk.

Juist deze ‘gezellige’ grootschaligheid maakt dat alle alternatieven, die we hebben overwogen, een (te) grote inbreuk maken op het unieke karakter van ons schaaktoernooi. 

We kiezen ervoor om het schaakevenement alleen in de huidige vorm te organiseren.  Zodra dit weer veilig kan, kunt u uitzien naar de invitaties voor het volgende toernooi! (18 maart 2023).

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar ben altijd bereid om uw vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groeten,

Ton Sprong

Organisatie Schoolschaaktoernooi Almere 
Telefoon: 06 57 99 30 08

E-mail: 

Almere, 20-01-2022